page-header

ORGANISATIES

ORGANISATIES
Zoals overheid, gemeentes en uitkeringsinstanties

Voor organisaties die zich richten op statushouders en nieuwkomers bieden wij trajecten aan waarbij wij deze doelgroep begeleiding aanbieden in het ondernemerschap. Dit kan individueel of in groepsverband. In dit traject begeleiden wij de deelnemer van idee tot uitvoering en ook daarna. Denk aan het schrijven van een bedrijfsplan, het aanvragen van regelingen zoals BBZ of PTO en het coachen en begeleiden.

Alle vragen en verzoeken rondom ondernemerschap worden in dit traject behandeld zodat de deelnemers goed voorbereid en begeleid kunnen worden richting het zelfstandig ondernemerschap

Klik hier om een deelnemer aan te melden voor een individueel traject

Klik hier om een deelnemer aan te melden voor een groepstraject

Ook bieden wij speciale langdurige trajecten waarbij de uitstroom gegarandeerd en gemonitord wordt. Klik hier voor meer informatie.

Heeft jullie orgaisatie interesse in een (in-house) training waarbij jullie organisatie leert hoe de behoefte van ondernemerschap te herkennen, hierin begeleiding te bieden en ook de dmv interculturele coaching de doelgroep beter te leren kennen. Klik hier voor meer informatie.