page-header

ORGANISATIES2

ORGANISATIES
Zoals overheid, gemeentes en uitkeringsinstanties

Voor gemeenten, overheid en uitvoeringsorganisaties bieden wij de volgende diensten:

 • Consultancy (advies, expertise en implementatie)
 • Projectontwikkeling en uitvoering
 • Uitbesteding dienstverlening
 • Trainingen en workshops

Consultancy:

Als organisatie heeft u statushouders en/of nieuwkomers als doelgroep of klant voor het zelfstandig ondernemerschap. U wilt de dienstverlening aan deze doelgroep/ klant optimaliseren, vernieuwen of een advies hierover krijgen. Misschien wilt u weten hoe effectief u aanbod is en/of dit goed aansluit bij de doelgroep/ klanten.

Met onze deskundigheid op het gebied van de diverse regelingen zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en PTO (Parttime ondernemerschap), weten wij een passende vertaalslag te maken om deze doelgroep/ klanten zo effectief mogelijk binnen de mogelijkheden van deze regelingen te laten uitstromen als zelfstandige.

Wij zijn niet van het opstellen van uitvoerings- en/of beleidsstukken, maar vooral voor de hands-on uitvoeringsoplossingen. Als het nodig is, helpen wij graag bij het schrijven van beleids- en/of uitvoeringsstukken.

Wilt u weten wat onze meerwaarde is in pakkende en effectieve inzet om statushouders en Nieuwkomers uit te laten stromen als zelfstandige, neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Projectontwikkeling en uitvoering

U heeft een uitdaging om uitvoering te geven aan de vele vragen van statushouders en nieuwkomers voor het starten van een eigen onderneming. Hoe en met welke instrumenten kunt u deze opdracht het beste uitvoeren? Hoe vertaalt u wet- en regelgeving naar uitvoerbare projecten die wel werken voor deze doelgroep?

Allemaal vragen die onze experts en projectleiders in uitvoerbare projecten kunnen omzetten. Helderde maatwerktrajecten die u zelf kunt uitvoeren. Lukt dit niet of ontbreekt het u aan expertise, dan kunt u de uitvoering ook aan ons overlaten.

Met onze hands- on mentaliteit die ECHT werkt, zijn wij in staat om u te helpen uw doelen te realiseren. Niet alleen voor uw organisatie, maar vooral voor uw doelgroep die het liefst financieel onafhankelijk wil zijn.

Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak, uitvoering en de te behalen resultaten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uitbesteding dienstverlening

U werkt met een team enthousiaste collega’s die uitvoering geven aan de begeleiding van statushouders en nieuwkomers. Dit kan volgens u anders en beter, maar vooral afgestemd op de wensen en behoefte van deze doelgroep. Geen zorgen. Ook voor de uitvoering van begeleiding van statushouders en nieuwkomers richting het zelfstandig ondernemerschap kunt u bij het expertisecentrum terecht.

Los van inhoudelijke kennis van de doelgroep, beschikken wij ook over de volgende expertise:

 • Spreken letterlijk de taal van de doelgroep
 • Kennis van de wet- en regelgeving (Participatiewet en Bbz)
 • Ondernemerschap in diverse branches
 • Trainen en coachen
 • Opstellen van ondernemingsplannen
 • Haalbaarheidsonderzoeken

U besteedt de uitvoering liever uit aan een expert (team), wij onderzoeken vrijblijvend de mogelijkheden hiervoor, geven advies en zetten onze collega’s graag in om de opdracht uit te voeren.

Trainingen en workshops

Voor eigen teams

Naast een goede dienstverlening, vindt u het ook belangrijk dat uw team van uitvoerders in staat is om de doelgroep zo optimaal mogelijk te helpen en/of te bedienen. De dienstverlening op het gebied van ondernemerschap en specifiek voor deze doelgroep, vraag om bepaalde kennis en deskundigheid. Vragen zoals hieronder zijn zeer herkenbaar:

 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Wat kun je wel of niet vragen?
 • Hoe herken ik signalen voor het ondernemerschap?
 • Wat is er nodig om te starten als zelfstandige?
 • Hoe kan ik de regelingen Bbz/PTO inzetten?
 • Wat als communicatie een belemmering is?
 • Waarom is een ondernemingsplan nodig? Is deze wel nodig?
 • Waar kan mijn klant terecht voor hulp?

Wat als u uw team goed kunt voorbereiden om zelf antwoord te kunnen geven op deze vragen. Met onze trainingen en workshops (op maat) bieden wij uw team tools en handvatten om de dienstverlening op het gebied van ondernemerschap aan deze doelgroep te verbeteren en af te stemmen op de wensen en mogelijkheden voor een optimale uitstroom.

Weet u al wat uw team nodig heeft? Of wilt u met ons hierover in gesprek? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismaking.

Voor cliënten

De wens voor het starten van een voor het starten van een eigen bedrijf onder de statushouders en nieuwkomers herkent u als geen ander. De begeleiding die aangeboden wordt sluit niet goed aan bij de wensen en behoefte van deze doelgroep. Communicatie hierover verloopt moeizijn of soms helemaal niet goed.

Als dit herkenbaar is voor u, dan bent u niet de enige gemeente of uitvoerder die dit anders wil. Wij ontzorgen u graag met individuele trajecten of groepstrainingen.

Individueel traject:

 • Intake en inventarisatie ondernemerswens
 • Terugkoppeling opdrachtgever met plan van aanpak
 • Begeleidingstraject met de volgende onderdelen:
  • Persoonlijk profiel
  • Onderzoeken bedrijfsidee
  • Uitwerken bedrijfsidee
  • Opleveren ondernemingsplan
  • Hulp bij aanvragen Bbz of PTO
  • Ondersteuning bij start onderneming (o.a. locatie, administratie & boekhouding)
  • Bij krediet; verantwoording bij gemeente voor bestedingscontrole
  • Begeleiding en coaching na de start (6 mnd, of 12 mnd)
  • Hulp bij vervolgaanvraag Bbz of verantwoording inkomsten PTO

Voor groepstraining:

Om op basis van een groep de training aan te bieden, gaan we uit van minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers.

De cursus wordt fysiek aangeboden. Het werken met online cursus is voor deze groep niet realistisch

De lestijden worden in overleg vastgesteld. Een dagdeel is 3,5 tot 4 uur les

Gedurende de cursus wordt er gewerkt aan het (mini) ondernemingsplan.

De training bestaat uit 2 delen een oriëntatiedeel van 4 lessen en een verdiepende deel van ook 4 lessen.

Op dag 4 krijgen de deelnemers te horen of ze wel of niet doorgaan naar de volgende modules de zgn. Go of No Go.

Het besluit voor een Go of een No Go wordt voorafgaand met de opdrachtgever besproken.

Oriëntatie

Dag 1: Introductie op het ondernemen in Nederland

Dag 2: Wie ben ik? (ondernemersvaardigheden en zakelijke vaardigheden)

Dag 3: Product- markt combinatie

Dag 4: Eerste verkenning financiën met Go of No Go

Vervolg: uitwerking plan en verdiepingstraining BBZ

Dag 1: Markt- en concurrentie analyse

Dag 2: Marketing en promotie plan

Dag 3. Financieel plan

Dag 4. Presentatie met vervolgkeuze Bbz of PTO

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP